ky thuat trong cay magic s


Lâm Đồng được đánh giá là tỉnh đứng đầu cả nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có diện tích nhà kính, nhà lưới khoảng 3.000 ha (lớn nhất cả nước), việc ứng dụng nhà kính, nhà lưới là một trong những giải pháp ứng dụng công nghệ cao góp phần cải thiện môi trường sống một số loại cây trồng ngắn ngày như rau, hoa; giảm thiệt hại cây trồng do khí hậu bất lợi gây nên khi cường độ mưa lớn, nắng hạn..., là điều kiện để đầu tư các thiết bị công nghệ cao đồng bộ, giảm một số sâu bệnh hại và nâng cao chất lượng nông sản, giúp cho ngành nông nghiệp Lâm Đồng có doanh thu cao trên một đơn vị diện tích. (hạt giống cây giống cây magic s tại lâm Đồng)


Tuy nhiên thực tế hiện nay, nhà kính, nhà lưới phát triển với tốc độ nhanh quá tầm kiểm soát, cũng có mặt hạn chế là làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường, gây hiệu ứng nhà kính, khả năng thẩm thấu nước chậm do nước mưa không thấm đều, tạo dòng chảy tập trung, gây ngập úng cục bộ, giá thành đầu tư cao khó mở rộng diện tích đối với một số giống cây trồng mới…


Với sự trăn trở nhiều năm, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu thành công cây siêu quả Magic-S, đây là công trình nghiên cứu đầu tiên giống cây trồng mới trong điều kiện sản xuất ở Việt Nam nhằm khắc phục mặt trái của nhà kính, nhà lưới với quy mô lớn.


Tham khảo website: https://www.cachuathangotamarillo.com/
Facebook: https://www.facebook.com/hatgiongcaytrongnhapkhau/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=qMko1ivmOtA


ky thuat trong cay magic s